top of page

Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılık, hacimleri küçük ve ağırlıkları hafif yüklerin daha ekonomik şekilde taşınmasıdır. Bu taşımacılık yönteminin ekonomik olmasının sebebi, birden fazla müşterinin bir aracı doldurmayan fakat aynı destinasyona teslim edilecek yüklerinin farklı araçlarla taşınması yerine, aynı araçta birden fazla firmaya ait ve aynı lokasyona teslim edilecek farklı yüklerin eş zamanlı olarak taşınabilmesidir.  


Bollog olarak, müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha ekonomik çözümler sunarak, parsiyel taşımacılık hizmeti sağlamaktayız.

bottom of page